Published articles

Developments

 • Elize S van Eeden, “Nederlandse emigrante op Wonderfontein 1928-1969 – ‘n suksesvolle mislukking onder die vaandel van stamverwantskaps- en ekonomiese motiewe”, Historia, 46(1), May 2001, pp. 95-125. ( PDF )
 • Elize S van Eeden, “Dorpsontwikkeling in die huidige munisipale gebied van Carletonville, 1937-1948”, Contree, 27, April 1990. ( PDF )
 • Elize S van Eeden, “Die proklamering van dorpe in ‘n gedeelte van die eertydse wyk Gatsrand (tans die munisipale gebied van Carletonville) – distrik Potchefstroom tot 1948”, Gister en Vandag, 16, September 1988. ( PDF )

Distortions

 • Elize S van Eeden, “Weaknesses in environmental action in South Africa: A historical glance on the West Rand (Gauteng Province)”, International Journal of Water Resources Development, 24(3), September 2008, pp. 463-475.  ( PDF )
 • Elize S van Eeden, “Whose environment? Whose nature? – a trans-disciplinary discussion on some inhumane actions in the destruction and construction in nature – case study, the Merafong municipal region”, South Africa  International conference on human kind and the intersection of nature and culture, The Journal for Transdisciplinary research in Southern Africa , 2(2), Nov. 2006, pp. 409-430. http://www.td-sa.net ( PDF )
 • Elize S van Eeden, “So long gold mines – long live industries.  Carletonville’s battle for economic survival.”,  South African Economic History Journal, 12 (1-2), September 1997, pp.103-127. ( PDF )
 • Elize S van Eeden, “Waterkwessies met spesifieke verwysing na wateronttrekking op die landboubedryf in die Oberholzer-distrik (Carletonville-gebied), 1959-1972”, New Contree, vol. 39.  Augustus 1996. ( PDF )
 • Elize S van Eeden, “The impact of economic logic on the environment: a case study on the effect of subsidences, hydro extraction and hydro pollution on the agricultural industry of the Oberholzer district (Carletonville area), 1959-1972”, Monitors 1996 – an electronic journal on the H-Africa network.

Best practice

 • Elize S van Eeden, “Using a transdisciplinary approach for environmental crisis research in History”, The journal for Transdisciplinary research in Southern Africa, 6(1), July 2010, pp. 191-208. ( PDF )
 • Elize S van Eeden, M Liefferink & JF du Rand, “Legal issues concerning mine closure and social responsibility on the West Rand”, The Journal for Transdisciplinary research in Southern Africa, 5(1), July 2009, pp. 51-72. ( PDF )
 • Elize S van Eeden, “Is die regering omgewingsgroen of ‘n boelie? ‘n Beknopte perspektief op omgewingsbewaring in die eertydse Verre Wesrand (currently Gauteng)”, Word & Action/Woord & Daad,  47 (401/402), Spring/Summer 2007, sabinet.co.za
 • Elize S van Eeden & I Brink, “Factors that determine the facilitation of stakeholders and role players in environmental management – some philosophical-historical thoughts with the Merafong area as example”, Koers, 4(3), 2007, pp. 1-31. ( PDF )
 • Elize S van Eeden, “An historical assessment of NGO efficiency in progressing towards a sustainable environmental heritage focus with as case study the Wonderfontein Spruit catchment, Gauteng”, New Contree, 53, May 2007, pp. 55-78.

Exploring other regions

 • H Coetzee, W Nell, Elize S van Eeden & EH de Crom, “Human-Fish-Interactions in Ndumo, KwaZulu-Natal, South Africa”, KOEDOE, 57(1), 2015, pp. 1-6.
 • EJ Nealer & Elize S van Eeden, “The essence of water services management according to service water catchment regions: A case study of the Delmas Municipality”, Administratio Publica, 18(3), July 2010. ( PDF )
 • JWN Tempelhoff, D van Niekerk, Elize S van Eeden, I Gouws, BOTHA, K. & WURIGA, R., “The December 2004-January 2005 floods in the Garden Route region of the Southern Cape, South Africa”, JÀMBÁ Journal of Disaster Risk Studies, 2(2), November 2009, jamba.org.za, pp. 93-112. ( PDF )
 • Elize S van Eeden & PJ Prinsloo, “Buisfontein: ‘n ryke pionierserfenis vanmeleë as toekomstige toeriste–aantreklikheid”, Suid-Afrikaanse Kultuur-Historiese GeskiedenisTydskrif/SA Cultural Historical Journal, 22(1), Junie/June 2008, pp. 1-22. ( PDF )